Ý nghĩa hoa bách hợp - Shop hoa Ngọc Hân Phát
TỔNG CỘNG :
Ý nghĩa hoa
Ý nghĩa hoa bách hợp

Ý nghĩa hoa bách hợp

Mô tả ngắn:
Trong tiếng việt ta, “bách hợp” có nghĩa là trăm sự hòa hợp. Chính bởi vậy nên người ta thường chọn hoa bách hợp để mong muốn mọi điều tốt lành đến với người nhận hoa.

Mô tả sản phẩm

Trong tiếng việt ta, “bách hợp” có nghĩa là trăm sự hòa hợp. Chính bởi vậy nên người ta thường chọn hoa bách hợp để mong muốn mọi điều tốt lành đến với người nhận hoa.

0 Đánh giá:

Viết bình luận của bạn